Trùm Exciter Police Dubai! Càng ngày càng hót!

Trùm Exciter Police Dubai cực hót

Chỉ có tại Decal4bike Hà Nội - 32A Tôn Đức Thắng

Có thể đổi màu theo yêu cầu, fix cho mọi dòng xe !

226

227

5

Liên hệ mua hàng:

Decal4Bike Hà Nội32A Tôn Đức Thắng.

SĐT: 093.235.3052 (Ms. Thảo) Hoặc 096.887.1588 (Mr.Học)

Fanpage: https://www.facebook.com/Decal4BikeHaNoi

Cách thức mua hàng: http://temche.wordpress.com/mua-hang/

Cặp đôi hoàn hảo trùm Exciter chế “Dê – Ren”

Chỉ có tại Decal4bike Hà Nội - 32A Tôn Đức Thắng

Có thể đổi màu theo yêu cầu, fix cho mọi dòng xe !

225

Liên hệ mua hàng:

Decal4Bike Hà Nội32A Tôn Đức Thắng.

SĐT: 093.235.3052 (Ms. Thảo) Hoặc 096.887.1588 (Mr.Học)

Fanpage: https://www.facebook.com/Decal4BikeHaNoi

Cách thức mua hàng: http://temche.wordpress.com/mua-hang/

Tem trùm Exciter Dragon phong cách lạ mà chất!

Chỉ có tại Decal4bike Hà Nội - 32A Tôn Đức Thắng

Có thể đổi màu theo yêu cầu, fix cho mọi dòng xe !

139

Liên hệ mua hàng:

Decal4Bike Hà Nội32A Tôn Đức Thắng.

SĐT: 093.235.3052 (Ms. Thảo) Hoặc 096.887.1588 (Mr.Học)

Fanpage: https://www.facebook.com/Decal4BikeHaNoi

Cách thức mua hàng: http://temche.wordpress.com/mua-hang/

Tem của Ex mà fix cho Wave nhiều hơn ạ!

Chỉ có tại Decal4bike Hà Nội - 32A Tôn Đức Thắng

Có thể đổi màu theo yêu cầu, fix cho mọi dòng xe !

EX0052

Liên hệ mua hàng:

Decal4Bike Hà Nội32A Tôn Đức Thắng.

SĐT: 093.235.3052 (Ms. Thảo) Hoặc 096.887.1588 (Mr.Học)

Fanpage: https://www.facebook.com/Decal4BikeHaNoi

Cách thức mua hàng: http://temche.wordpress.com/mua-hang/

 

Tem trùm exciter vệt trắng xám cực chất

Chỉ có tại Decal4bike Hà Nội - 32A Tôn Đức Thắng

Có thể đổi màu theo yêu cầu, fix cho mọi dòng xe !

EX0134

Liên hệ mua hàng:

Decal4Bike Hà Nội32A Tôn Đức Thắng.

SĐT: 093.235.3052 (Ms. Thảo) Hoặc 096.887.1588 (Mr.Học)

Fanpage: https://www.facebook.com/Decal4BikeHaNoi

Cách thức mua hàng: http://temche.wordpress.com/mua-hang/

Tem trùm Exciter Monster xanh cực đẹp!

Chỉ có tại Decal4bike Hà Nội - 32A Tôn Đức Thắng

Có thể đổi màu theo yêu cầu, fix cho mọi dòng xe !

211

Liên hệ mua hàng:

Decal4Bike Hà Nội32A Tôn Đức Thắng.

SĐT: 093.235.3052 (Ms. Thảo) Hoặc 096.887.1588 (Mr.Học)

Fanpage: https://www.facebook.com/Decal4BikeHaNoi

Cách thức mua hàng: http://temche.wordpress.com/mua-hang/